Nyheter

Taxibåt med hydrogen brenselcelle

I 30 dagar skal den modifiserte Duffy-Herreshoff 30 taxibåten trafikkere hamna i Newport Beach ved hjelp av brenselceller.

Publiseringsdato: 4. september, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Hydrogendrivne brenselceller vert testa ut i stadig fleire typar framkomstmiddel. I USA er eit testprosjekt med brenselcelle taxibåtar no i gang.

I slutten av august vart verdas første taxibåt driven av hydrogen brenselceller sett på vatnet i Newport Beach, California. Dette markerte opninga på den 30 dagar lange test-perioden båten skal gå i trafikk i hamnebassenget i Newport Beach. Prosjektet har som mål å demonstrere bruksområda for brenselceller i båtar og anna utstyr ved større hamner. Allereie i 2000 starta planlegginga av å utstyre taxibåtar med hydrogen brenselceller.

Utvidar rekkevidda
Ein standard Duffy-Herreshoff 30 el-båt har fått installert eit hydrogen lagrings- og tilførselssystem saman med ein PEM brenselcellemotor. Protonbyttemembran (PEM) brenselceller til transportformål og mobil kraftforsyning er overlegen batterier og dei andre brenselcelletypene, først og fremst fordi PEM-benselcellene er lette og robuste.

–> Hydrogen lagrings- og tilførselssystemet på båten har ein kapasitet på 3kW og veg i underkant av 75 kg. Dette systemet leverer drivstoffet til dei fire 1,5 kW brenselscellene som er sett inn i staden dei vanlege batteria denne båttypen er utstyrt med. Brenselcellene gjer at båten aukar rekkevidda si, og gjer det mogeleg å lade batteria ombord frå brenselcella utan å måtte legge til kai for få straum. Med vanlege batteri må el-båten ladast etter 10 timar i bruk.

Taxibåten er 30 fot lang og kan frakte opp til 18 passasjerar. Test prosjektet er eit samarbeid mellom Millennium Cell, Seaworthy Systems, Duffy Electric Boat og Anuvu Inc. Finansieringa kjem frå The Commercial Deployment of Transportation Technologies.