Nyheter

Utfordrer Bush i miljøkampen

Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 14. november, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

En bølge av lokalt engasjement skyller nå over USA i kjølvannet av president Bushs beskjedne klimatiltak. Flere amerikanske stater har tatt miljøsaken i egne hender og lanserer tiltak for å redusere klimautslipp.

Bush-administrasjonens beskjedne klimatiltak og avvisning av Kyoto-protokollen har lenge skapt frustrasjon innad i USA. Nå er det imidlertid endringer på gang – på det lokale planet. Den siste tiden har det vært en sterk økning i lokale initiativ for å redusere utslippene av klimagasser. Økningen i det lokale engasjementet er nå så stor at BBC betegner det hele som et opprør.

Introduserer egne tiltak
I løpet av det siste halve året har det blitt gjennomført flere store ikke-føderale initiativ for å redusere klimautslippene og bedre miljøet:

 

  • 187 borgermestre fra 37 stater har dannet en egen koalisjon for å bekjempe klimaforandringene på lokalt nivå. Borgermestrene har forpliktet sine byer til å møte de samme målene som er satt i Kyoto-avtalen.

     

  • California-guvernør Arnold Scwarzenegger har besluttet å innføre en ny lov som skal redusere utslipp fra statens enorme bilpark med hele 30 prosent i løpet av de neste ti årene. Mange mener loven, dersom den overlever juridisk, vil kunne snu opp ned på bilindustrien.

     

  • Ni stater, inkludert New York og New Jersey, i det nordøstlige USA har blitt enige om å introdusere sin egen juridisk bindende avtale om å redusere utslipp fra kraftstasjoner. Avtalen er bygget opp med Kyoto-protokollen som modell, og har som mål å redusere statenes CO2-utslipp med ti prosent innen 2020.

     

  • Flere store amerikanske multinasjonale firmaer har introdusert sine egne klimatiltak for å redusere CO2-utslipp. I følge BBC er begrunnelsen å ikke bli isolert når resten av den vestlige verden beveger seg mot en lavkarbon-økonomi.

Sterke signaler
I 2001 besluttet Bush-administrasjonen å ikke implementere Kyoto-protokollen med begrunnelsen at det ville føre til at amerikanske jobber ville gå tapt. Det er heller ikke mer enn to år siden den samme administrasjonen mente at de globale klimaforandringene verken var problematiske eller menneskeskapte. I følge The New York Times er de mange lokale initiativene en reaksjon på Bushs svake klimapolitikk, og et forsøk på å tvinge Bush-adminstrasjonen til å ta grep om miljøsituasjonen i USA.

– Hvis dette fortsetter, og man legger sammen all denne aktiviteten, så vil man se at svært viktig arbeid på klimaforandringene utvikler seg selv uten en nasjonal politisk plan, sier Pietro Nivola ved Brookings Institution i Washington, til avisen The Christian Science Monitor. – Det er svært ofte på denne måten politiske lovbestemmelser oppstår. Når mange nok store stater gjennomfører egne tiltak, følger til slutt den føderale regjeringen etter, sier Nivola.

Andre eksperter er ikke fullt så optimistiske. Ronald Bailey, analytiker ved Reason Foundation i Washington, mener den lokale innsatsen ikke er nok til å endre Bush-administrasjonens politikk per i dag. I stedet tror han det vil påvirke amerikansk politikk på lengre sikt. – De setter opp rammeverket for den føderale politikken etter Bush, noe som vil bevege landet i en retning som heller mot Kyoto eller noe i likhet med Kyoto, sier Bailey til avisen.

I følge Christian Science Monitor er likevel en ting klart – at den amerikanske opinionen er i ferd med å akseptere at de menneskeskapte klimaforandringene er en realitet.