Nyheter

Venter spent på konkrete planer

Jens Stoltenberg på Aps landsmøte.
(Foto: Ap)

Publiseringsdato: 19. april, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Statsminister Stoltenberg fikk stor applaus på Aps landsmøte da han sa at Norge skal forplikte seg til en reduksjon av klimagasser på ”tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp” fram til 2020. Bellona venter spent på hvordan regjeringen skal følge opp denne visjonen.

Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg la fram tre mål for klimapolitikken i sin tale til Aps landsmøte i dag: 30 prosents kutt i klimagassutslippene fram til 2020, strengere Kyoto-forpliktelser og et karbonnøytralt Norge innen 2050.

Målet om at Norge skal påta seg å kutte i utslipp av klimagasser ”tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp” fram til 2020 har full støtte fra regjeringen. Stoltenberg konkretiserte imidlertid ikke hvordan målet skal nås eller hvor store kutt Norge selv skal ta ansvar for.

Visjoner

Bellona savner konkrete planer for hvilke klimatiltak Norge skal sette i gang, og vil gjerne vite hvilke deler av Stoltenbergs klimapolitikk som er basert på kvotekjøp og hvilke som er basert på aktive kutt hjemme i Norge.

– Disse tre målene Stoltenberg presenterte i dag er foreløpig visjoner som står uten innhold. Først når vi får se konkrete planer – og klimameldingen er for øvrig nok en gang forsinket – kan vi se hvordan visjonene faktisk skal fylles, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

– De planene som kommer må også gjøre rede for store konkrete kutt i klimagassutslippene innenlands, og ikke bare handle om kjøp av kvoter ute, legger han til.

Mer fornybar

Global oppvarming var hovedtemaet i Stoltenbergs tale, og han brukte mye tid på å knytte utfordringene med klimaendringer til fattigdom, og på å snakke om hvilket ansvar alle land i verden nå har.

Han brukte mindre tid på å snakke om konkrete tiltak som fornybar energi og energieffektivisering, men han viste til at regjeringen mer enn fordobler støtten til ny fornybar energi som bioenergi og vindmøller. Han viste også til de nye skjerpede kravene til energieffektivitet i bygg og boliger, som allerede er kjent.

Verdens beste

Når det gjaldt CO2-håndtering var Mongstad det eneste konkrete prosjektet Stoltenberg kommenterte, ved å si at Norge skal bruke flere milliarder for å få fullskala CO2-rensing på Mongstad.

Stoltenberg kom imidlertid med en tung visjon for CO2-håndtering: ”Norge skal være verdens beste land på rensing av CO2 fra kraftverk!”. Bellona ser fram til å få svar på hvilke følger dette vil få for politiske prioriteringer og rammevilkår for CO2-håndtering i tiden framover.