Nyheter

Jens tar ikke ansvar hjemme

(Foto: SMK)

Publiseringsdato: 12. februar, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Nye tall fra CICERO viser at Stoltenberg-regjeringen bare bruker den gamle CO2-avgiften og kvotekjøp i utlandet for å oppfylle Kyoto-målet. – Regjeringen gjør pinlig lite på hjemmebane, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

CICERO-forskerne Steffen Kallbekken og Asbjørn Torvanger har gått gjennom klimapolitikken til Stoltenberg-regjeringen for å finne ut hva de ulike virkemidlene vil bidra med av utslippskutt.

Minimalt hjemme

De har kommet fram til at det norske målet om å ”overoppfylle” Kyoto-avtalen med ti prosent i stor grad innfris bare ved hjelp av kvotekjøp i utlandet. I tillegg kommer tiltak som ble innført av tidligere politikere, som CO2-avgiften fra 1991 og ulike frivillige avtaler med industrien. Nye tiltak for utslippsreduksjoner i Norge er minimale.

I CICEROs regnestykke skal Norge kutte 13 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og mellom 11 og 12 av disse kuttes gjennom kvotehandel. De faktiske kuttene som norske bedrifter må gjennomføre utgjør rundt én million.

Ikke overrasket

Bellonas nestleder Marius Holm er langt fra å være overrasket over konklusjonen til CICERO-forskerne:

– Dette dokumenterer det vi har sagt lenge. Vi vet jo at sosialøkonomen Stoltenberg først og fremst tenker på kostnadseffektivitet og det at klimapolitikken skal være billigst mulig. Han gjør pinlig lite på hjemmebane.

– Kvotekjøp er vel og bra, men Stoltenberg burde tenke mer på tiltak som vil monne stort over lang sikt, slik som en radikal omlegging av energibruken og kommersialisering av ny og mer klimavennlig teknologi, sier Holm.

Rike må kutte mer

Norge har i likhet med EU satt seg som mål å jobbe for en at temperaturøkningen skal stanse på maksimum to grader, og det innebærer at den rike delen av verden må kutte utslippene med rundt 90 prosent.

– Det sier seg selv at det ikke er nok å bare kjøpe kvoter i utlandet. Det hjelper ikke at man kjøper en klimakvote på én million fra Kina så lenge man kan øke utslippene her i Norge, sier Holm.

Bellona vil ha en sterkere satsing på fornybar energi, energieffektivisering og CO2-håndtering i Norge.

Norske utslipp vokser

De norske utslippene skal ifølge Kyoto-avtalen være maksimalt én prosent høyere i Kyoto-perioden 2008-2012 enn de var i 1990. Regjeringen vil kutte ti prosent ekstra, og skal dermed redusere de totale utslippene ni prosent.

I 2006 var imidlertid utslippene av klimagasser i Norge åtte prosent høyere enn i 1990.

– Ettersom utslippene i Norge bare øker og øker, så kan vi strengt tatt ikke si at vi oppfyller Kyoto-avtalen, sier Holm.

CICERO-krav til Jens

CICERO-forskerne som jobbet med å kartlegge hvordan Stoltenberg-regjeringen skal nå sine klimamål møtte på store problemer med å hente inn informasjon.

– Vi har gått gjennom klimameldingen, klimaforliket og utkastet til nasjonal allokeringsplan for kvotesystemet. Ingen av disse dokumentene gir en oversikt over hvordan Norge skal nå Kyoto-målet, sier forsker Steffen Kallbekken.

Derfor har forskerne satt sammen sine egne oversikter. Les mer om dette i artikkelen ”Krever bedre info av Regjeringen”.