Nyheter

Fraråder å la oljefondets Etikkråd bli en del av Norges Bank

Foto: Bellona

Publiseringsdato: 12. november, 2013

Skrevet av: Magnus Borgen

– Oljefondets Etikkråd bør fortsatt være en ekstern, uavhengig instans, sier Bellonas Janne Stene.

Strategirådet, et rådgivende organ for oljefondet,  har i dag lagt fram en rapport om strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland. Der anbefales det å «samle uttrekksmekanismen og eierskapsutøvelsen i Norges Bank, og at ressursene og kompetansen i dagens Etikkråd integreres i bankens arbeid framover».

Det er en dårlig idé, mener Bellona.

– Anbefalingen er en grov skivebom fra Strategirådet.  Dette forslaget er å sette bukken til å passe havresekken, sier leder for Bellonas energi- og klimaarbeid, Janne Stene.

– Etikkrådet skal være en ekstern, uavhengig instans. Jeg vil derfor på det sterkeste fraråde finansminister Siv Jensen om at uavhengige etiske vurderinger knyttet til Statens Pensjonsfond Utland skal integreres i Norges Bank, sier Stene.

Bellona mener forslaget er i strid med opprettelsen av et uavhengig Etikkrådet, og at forslaget fra Strategirådet i verste fall vil svekke Norges troverdighet som internasjonal foregangsnasjon når det gjelder etiske investeringer. 

– Dette kan i verste fall bety slutten på etisk kontroll og åpenhet rundt fondet. Dersom forslaget vedtas vil det være et langt tilbakeskritt for en etisk god forvaltningspraksis, og det vil sende ekstremt dårlige signaler ut internasjonalt, advarer Janne Stene i Bellona.