Nyheter

Tidenes største ryddejobb!

Isbjørn i Arktis
Isbjørn i Arktis
Heimir Harðarson, North Sailing

Publiseringsdato: 28. februar, 2022

Skrevet av: Sunniva Furset

– Norge ligger skremmende langt bak våre naboland i å kutte klimagassutlipp. FN-rapporten viser at vi må mangedoble innsatsen på klimakutt i Norge. Og når det gjelder klimatilpasning viser rapporten at det må investeres mye mer enn antatt i infrastruktur som veier, vann og avløp, flom og rassikring fordi det nå blir varmere, våtere og villere vær, sier daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg.

I sin siste rapport dokumenterer FNs klimapanel mer detaljert enn før, og med større sikkerhet, at klimaendringene er mer omfattende og mer alvorlig enn i tidligere rapporter. Konsekvensene blir enda verre enn antatt, og halvparten av verdens befolkning er i fare.

– Betydningen av å nå 1,5-gradersmålet kan ikke bli klarere. Klarer vi ikke å begrense oppvarmingen på kort sikt, blir jobben mye, mye vanskeligere. Det tar lang tid å snu en utvikling som går i feil retning, sier Havåg.

Forskere fra hele verden har jobbet med rapporten i fem år. Klimaendringer fører allerede til ekstremvær som har store negative konsekvenser for matproduksjon, helse og natur.

Klimaendringene er her allerede og ingen slipper unna. Men det er ulikt hvordan de rammer, og det er grenser for hvor store klimaendringer vi kan tilpasse oss. Dessverre har verdens ledere sviktet totalt, sier Havåg.

2016_Hallstein_Havåg-NB-2 Hallstein Havåg, daglig leder, Bellona Photo:

Hovedbudskapet i rapporten er at enhver forsinkelse av en samordnet internasjonal handling vil gjøre at vi bommer på det smale mulighetsvinduet vi har for å sikre en levelig fremtid.

Det andre hovedbudskapet som framkommer er at rapporten i langt sterkere grad enn før understreker sammenhengen mellom klimaendringer og matsikkerhet, men også global vann- og helsesikkerhet. Rapporten framhever også behovet for å øke graden av vern, men tydeliggjør at vi ikke kommer i mål uten en voldsom økning i innsatsen for å restaurere natur.

Jobb nummer én er å kutte utslipp raskt. Samtidig som vi tilpasser oss de negative konsekvensene av en varmere verden må vi planlegge for hvordan vi på sikt kan redusere den globale gjennomsnittstemperaturen. Det blir tidenes største ryddejobb, sier Havåg.

Les om klimarapporten som kom i august i 2021 her.