Nyheter

Bellona og Jens optimistiske

Statsminister Jens Stoltenberg

Publiseringsdato: 3. juni, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Denne uken deltar Stoltenberg på klimakonferansen CC9, som arrangeres av Club de Madrid, Hafslund og Bellona på Hafslund Hovedgård utenfor Sarpsborg.
Statsminister Jens Stoltenberg ser frem til å delta.

– Jeg ser fram til å delta på denne klimakonferansen. Norge arbeider for å få til en mer omfattende og ambisiøs klimaavtale i København. Jeg er optimistisk for dette arbeidet, selv om det vil være krevende å få med alle de store landene som må være med, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Ny avtale må på plass

I desember arrangeres klimatoppmøtet COP15 i København, som har som mål å komme frem til en erstatning for Kyoto-avtalen som går ut i 2012. Mange frykter at møtet kommer til å bli en fiasko fordi verdens land ikke vil klare å enes om mål og begrensninger.

Det er helt nødvendig å få en ny avtale på plass, og det er også helt nødvendig at utslippene kuttes dramatisk de nærmeste årene, hvis man vil unngå at den globale oppvarmingen skal løpe løpsk.

– Vi kan få flere delavtaler, men neppe den store altomfattende avtalen. Det viktigste er at kriseforståelsen ikke går tapt i de mange forslagene forhandlerne skal vurdere frem til København, sier Svend Søyland i Bellona.

– Vi kan håpe at en liten gruppe land som står for mesteparten av CO2 utslippene klarer å bli enige om tiltak på sentrale sektorer. Sektorløsninger er en pragmatisk tilnærming som vi tror kan forenes med en global FN-ledet avtale, sier Søyland.

Innspill fra CC9

Målet med klimakonferansen CC9 er å bidra med konkrete innspill til en rettferdig klimaavtale, ved å utnytte mulighetene som ligger i grønn teknologi og en tilfredsstillende finansiering. Investering i utvikling og spredning av grønn teknologi, og fornybar energi, er en måte å stimulere økonomien og skape nye arbeidsplasser.

– Skal vi ha noe som helst håp om å unngå de farligste effektene av klimaendringer, trenger vi en mye sterkere satsing på klimavennlig teknologi, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og fortsetter.

– Satsingen må skje i de rike landene, men de fattige landene må få hjelp til å ta teknologien i bruk slik at de kan få en miljøvennlig økonomisk vekst. Finansiering av klimatiltak er helt avgjørende for å få i stand en ny global klimaavtale, og det er derfor svært positivt at Bellona, Club de Madrid og Hafslund setter dette på dagsordenen for CC9-konferansen, sier Solheim.