Nyheter

Bellona og Jens optimistiske

(Foto: SMK)

Publiseringsdato: 3. juni, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Til tross for alle dystre spådommer om at verden ikke vil klare å enes, tror både Bellona og statsminister Jens Stoltenberg på en ny internasjonal klimaavtale.

Denne uken deltar Stoltenberg på klimakonferansen CC9, som arrangeres av Club de Madrid, Hafslund og Bellona på Hafslund Hovedgård utenfor Sarpsborg.
Statsminister Jens Stoltenberg ser frem til å delta.

– Jeg ser fram til å delta på denne klimakonferansen. Norge arbeider for å få til en mer omfattende og ambisiøs klimaavtale i København. Jeg er optimistisk for dette arbeidet, selv om det vil være krevende å få med alle de store landene som må være med, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Ny avtale må på plass

I desember arrangeres klimatoppmøtet COP15 i København, som har som mål å komme frem til en erstatning for Kyoto-avtalen som går ut i 2012. Mange frykter at møtet kommer til å bli en fiasko fordi verdens land ikke vil klare å enes om mål og begrensninger.

Det er helt nødvendig å få en ny avtale på plass, og det er også helt nødvendig at utslippene kuttes dramatisk de nærmeste årene, hvis man vil unngå at den globale oppvarmingen skal løpe løpsk.

– Vi kan få flere delavtaler, men neppe den store altomfattende avtalen. Det viktigste er at kriseforståelsen ikke går tapt i de mange forslagene forhandlerne skal vurdere frem til København, sier Svend Søyland i Bellona.

– Vi kan håpe at en liten gruppe land som står for mesteparten av CO2 utslippene klarer å bli enige om tiltak på sentrale sektorer. Sektorløsninger er en pragmatisk tilnærming som vi tror kan forenes med en global FN-ledet avtale, sier Søyland.

Innspill fra CC9

Målet med klimakonferansen CC9 er å bidra med konkrete innspill til en rettferdig klimaavtale, ved å utnytte mulighetene som ligger i grønn teknologi og en tilfredsstillende finansiering. Investering i utvikling og spredning av grønn teknologi, og fornybar energi, er en måte å stimulere økonomien og skape nye arbeidsplasser.

– Skal vi ha noe som helst håp om å unngå de farligste effektene av klimaendringer, trenger vi en mye sterkere satsing på klimavennlig teknologi, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og fortsetter.

– Satsingen må skje i de rike landene, men de fattige landene må få hjelp til å ta teknologien i bruk slik at de kan få en miljøvennlig økonomisk vekst. Finansiering av klimatiltak er helt avgjørende for å få i stand en ny global klimaavtale, og det er derfor svært positivt at Bellona, Club de Madrid og Hafslund setter dette på dagsordenen for CC9-konferansen, sier Solheim.