Nyheter

Nye dykk – NCC tviler på egen gjennomføring

Publiseringsdato: 18. september, 2002

Skrevet av: Thomas Heiersted

Etter Bellonas avsløringer om regelrette feil ved Kilen-oppryddingen sendte NCC i dag ned et nytt dykkerteam for å kontrollere tilstanden på sitt eget prosjekt. NCC gir ingen indikasjon på når arbeidet kan starte opp igjen.

Etter Bellonas avsløringer om grove feil ved gjennomføringen av deponeringen i Kilen har NCC bestemt seg for å undersøke saken nærmere. NCC følger opp Bellonas kritikk, og vil sjekke grunnen og polyesterduken under steinbarrieren grundigere. Samtidig er det påpekt store mangler ved den delen av duken som skal brettes rundt de nederste massene i barrieren for å oppnå tilstrekkelig stabilitet. Det er forventet at NCC også tar denne operasjonen nærmere i øyesyn.

Bellona kan ikke se at det skulle være nødvendig med noen ytterligere befaring av området – stiftelsen sitter allerede på videodokumentasjon som klart viser mangler og feil ved prosjektet. Bellona har sikre bevis på at tiltaksplanen ikke er fulgt. Bellonas dokumentasjon er stilt til disposisjon for både kommune, fylkesmann, SFT og NCC. Bellona berømmer likevel NCC for å innstille arbeidet som følge av de store manglene som er påpekt ved prosjektet.

-Det eneste fornuftige nå ville være å svelge sin egen stolthet og legge prosjektet dødt. Det er meningsløst å fortsette et så slett prosjekt når det finnes mange bedre alternativer, f.eks. deponering på Langøya, sier Hauge.

At NCC nå velger å kartlegge egne feil grundigere er bemerkelsesverdig, men samtidig positivt for miljøarbeidet i Kilen. Gjennom NCCs kartlegging vil man få enda sterkere bevis på manglene ved prosjektet. Deres egen dokumentasjon vil derfor kunne være siste spiker i kisten for prosjektet.

Og i så måte ønsker Bellona NCC lykke til.