Nyheter

Må få forbud mot deponering

Publiseringsdato: 17. januar, 2003

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

De siste dagers oppslag om giftlekkasjer fra søppelfyllinger kommer ikke som noen overraskelse på Bellona slik det synes å ha gjort på norske myndigheter. Bellona har lenge kjempet for å få miljøgifter som bromerte flammehemmere bort fra deponiene.

Skal man ha kontroll over utslippene fra et deponi forutsettes det at man har oversikt over avfallets innhold. Fordi kunnskapsnivået om ulike stoffer og hvilke farer de representerer ved utlekking til miljøet hele tiden øker, vil et deponi aldri slutte å gi negative overraskelser slik vi har sett de siste dagene.

–> Deponering er etter Bellonas syn den minst ressursvennlige og mest miljøskadelige metoden å håndtere avfall på. I rapport 5:2002 ”Avfall –avskaffelsen av kastesystemet” foreslår Bellona følgende utfasing for deponering:

2004 – Forbud mot deponering av energirikt avfall (tilsvarende den svenske ordningen)

2006 – Forbud mot deponering av organisk avfall

2008 – Forbud mot deponering av alt avfall bortsett fra spesialavfall

I mellomtiden får vi sørge for at bromerte flammehemmere og andre miljøgifter ikke havner på deponiene samtidig som vi også kjemper for utfasing av denne typen forbindelser. Det finnes i dag alternativer til bromerte flammehemmere, bla inneholder ingen svanemerkede produkter disse stoffene.