Nyheter

Bellona med i Nasjonalt råd for forurensede sedimenter

Marius Dalen redegjør for mudrings- og deponeringsarbeidene i Kamfjordkilen i Sandefjord, under Bellonas B7-konferanse i juni.
Foto: Anders Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 2. oktober, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Bellonas Marius Dalen er med i faggruppen for tiltaksmetoder i det nyoppnevnte Nasjonalt råd for forurensede sedimenter.

Rådet skal fungere samlende for nasjonal kunnskap og kompetanse innen feltet forurensede sedimenter, og går i gang med sitt arbeid umiddelbart. Primæroppgavene til rådet er å samle kunnskap og gi råd om gjennomføring av undersøkelser og tiltak.

Bellona har i lengre tid jobbet med problematikken omkring forurensede sedimenter. Spesielt har opprydding i Oslo havn, Trondheim havn og oppfølging av arbeidet i Kamfjordkilen i Sandefjord har stått høyt på dagsordenen.

— Det er et viktig jobb det nyopprettede rådet skal gjøre, og opprettelsen er et signal om at myndighetene tar denne problematikken alvorlig, sier Marius Dalen, fagmedarbeider i Bellona. Dalen mener det er positivt, og absolutt på sin plass, at representanter fra miljøbevegelsen er med i rådet.

Bellona har lenge påpekt viktigheten av helhetlige løsninger for opprydning i gamle miljøgiftsynder. SFT påla i april fylkesmennene at de skal utarbeide fylkesvise tiltaksplaner i løpet av 2005 for de mest forurensede områdene i Norge, og innen 2009 for de resterende fjord- og kystområdene. En av de første oppgavene til Nasjonalt råd for forurensede sedimenter blir derfor å gjennomgå og anbefale videre arbeid knyttet til de fylkesvise tiltaksplanene.