Nyheter

Heftig diskusjon om dypvannsdeponi i Oslo

Rune Gerhardsen (ap) og Erling Folkvord (rv) var tilstede på Bellona møtet.
Foto: Helle Veiersted/Bellona

Publiseringsdato: 5. september, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Det utviklet seg til heftig diskusjon da Bellona i dag samlet politikere og fagpersoner til møte om det foreslåtte dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Ombord i Bellona-skipet Kallinika fikk bystyrerepresentanter, representanter fra Oslo Havn, forurensningsmyndighetene og fagpersoner presentert Bellonas syn på den forestående oppryddingen.

Mer enn 20 representanter fra bystyret og ulike faginstanser var til stede under båtturen, der Bellona gikk igjennom sin høringsuttalelse på Oslo Havns søknad om dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Bellona mener etableringen av Norges første dypvannsdeponi utenfor Malmøykalven er svært uheldig fordi det fortsatt er usikkerheter knyttet til spredningen av forurensede partikler ved deponering.

Deltagerne på møtet, blant annet Ola Elvestuen (v), Rune Gerhardsen (ap), Erling Folkvord (rv), Andreas Behring (sv), Aud Kvalbein (krf), Bernt Stilluf Karlsen fra Oslo Havn og Havnedirektør Anne Sigrid Hamran hadde svært ulike oppfatninger om saken, og det utviklet seg etterhvert til en heftig diskusjon.

– Hvis man først skal begynne å eksperimentere med å lage dypvannsdeponi i Norge, ville jeg ikke begynt tett innpå Norges største by, sa Rune Gerhardsen. Også flere andre politikere uttrykte stor usikkerhet i forhold til planene for dypvannsdeponi. – Hva skjer hvis det lekker, i praksis, spurte Andreas Behring (sv), og la til at han er skeptisk til å gjøre noe som vil påvirke det biologiske livet i fjorden. Hva som vil skje var det ingen som kunne svare ham på. Det er det ingen som foreløpig vet.

Dypvannsdeponiet vil bli det første av sitt slag i Norge. Bellona mener erfaringene med andre undervannsdeponier som for eksempel i Sandefjord har vært svært negative, med en mer forurenset fjord som resultat.

d68721bd61796216b83eb422aa3a8e4f.jpeg Photo: Foto: Helle Veiersted/Bellona

Et annet ankepunkt er at en av forutsetningene for å etablere dypvannsdeponiet var at Bekkelagsbassenget var oksygenfritt. Dette er imidlertid ikke tilfellet i dag. De siste årene har forholdene i Bekkelagsbassenget blitt kraftig forbedret, noe som endrer spredningspotensialet for miljøgifter radikalt.

Styreleder i Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen mente derimot at deponeringsløsningen er uproblematisk og hevdet at Bellona driver med skremselspropaganda i saken. Dette blir tilbakevist av Marius Dalen, fagmedarbeider i Bellona. – Bellona mener det er viktig at vi får igang en helhetlig opprydding av forurensningssituasjonen i Oslo Havn, men at dypvannsdeponiet ikke er løsningen, sier Marius Dalen, fagmedarbeider i Bellona. – Vi ønsker at massene håndteres på land hos NOAH Langøya utenfor Holmestrand, uten fare for at miljøgifter kommer på avveie.

Til tross for uenighet partene i mellom, ble det uttrykt støtte til Bellonas møte.

– Kjempebra intitiativ, sa Rune Gerhardsen.