Nyheter

Høring av forslag om endring av Forurensningsforskriften kap. 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og høring av forslag til nye normverdier

Publiseringsdato: 13. desember, 2007

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona ber i sin høringsuttalelse om at følgende punkter blir grundig vurdert:

  • Det må inn forskriftens tekst at masser fra et område som ikke blir definert som forurenset grunn, men hvor man har bakgrunnsverdier over SFTs normverdier, ved transport skal anses som forurenset.
  • Økt mobilitet på helse- og miljøskadelige stoffer som følge av graving og omplassering av masser innenfor eiendommen.
  • Økte normverdier må være basert på grundig faglig dokumentasjon. Har forurensingsmyndighetene belegg for en økning av normverdien for hele 17 stoffer?
  • Det må søkes å etablere normverdier også for prioriterte stoffer hvor slike ennå ikke er fastlagt.

Hele høringsuttalelsen kan lastes ned fra PDF-filen til høyre på denne siden.