Nyheter

Ballard leverer brenselcellekraftverk til Europa

Et 250 kW brenselcellekraftverk
Foto: Ballard

Publiseringsdato: 20. juli, 2000

Skrevet av: Bjørnar Kruse

I løpet av de neste to årene vil Ballard i samarbeid med franske Alstom installere åtte brenselcellekraftverk i Europa

Ballard er en av verdens ledende utviklere av brenselceller. Selskapet har etter manges mening en stor del av æren for at brenselcelleteknologien nå befinner seg i startgropa for kommersialisering. Aksjekursen til Ballard har femdoblet seg siden november i fjor og selskapet blir av flere fremholdt som en av vinnerene i brenselcelleracet.

Mest kjent er selskapet for å ha levert brenselcellemotorer til prototypebiler fra blant annet DaimlerChrysler og Ford. Flere bilprodusenter vil starte produksjon av brenselcellebiler om tre til fire år.

Ballard har også utviklet brenselcellesystemer for stasjonær kraftproduksjon basert på den samme brenselcelleteknologien. I Europa har Ballard inngått en allianse med franske Alstom. Alliansen har som mål å kommersialisere brenselceller til stasjonær kraftproduksjon. I løpet av de neste to årene vil de levere åtte brenselcellesystemer til europeiske energiselskaper.

Den første av de åtte 250 kw systemene av PEM typen ble i våres levert til det tyske energiselskapet Bewag og er i drift i Berlin. Den andre enheten vil bli levert senere i år til det Basel baserte energiselskapet EBM. «Brenselceller opererer med høy effektivitet og danner sammen med fornybar energi grunnlaget for fremtidens hydrogenbaserte energi-industri» sa Bewags Martin Pokojski til Reuter.
Brenselceller opptar mindre plass og er med riktig brensel mer miljøvennlig enn tradisjonelle kraftverk. Brenselcellesystemer egner seg godt for desentralisert kraftgenerering. Fordelen med dette er blandt annet bedre utnyttelse av kraft og varme samt redusert behov for utbygging av strømnettet.

Oljeselskapet Shell og teknologiselskapet Siemens-Westinghouse gikk tidligere i år ut med planer om å bygge et CO2-fritt brenselcellegasskraftverk i Norge på Vestlandet allerede til høsten. Shell og Siemens-Westinghouse sitt prosjekt baserer seg på en annen type brenselcelleteknologi, nærmere bestemt fastoksid brenselceller. Bellona har tidligere omtalt kraftverk basert på brenselcelleteknologi i rapporten Grønn Kraft & Varme.