Nyheter

Steensnæs styres av oljeindustrien

Publiseringsdato: 28. august, 2003

I dag aksjonerte Natur og Ungdom utenfor Grand Hotell mot at olje- og energiminister Einar Steensnæs er blitt talsmann for oljeindustrien, og ikke lenger oppfører seg som en minister av et departement. Organisasjonen hadde laget en robot figur som symboliserte olje- og energiministeren som blir styrt av oljeselskapene.

Steensnæs var på Grand Hotell for å ta imot to rapporter av Kon-Kraft, hvor det ble presentert hvilke skatte- og aktivitetsmessige endringer næringen mener må gjøres for å få økt oljeutvinning. Natur og Ungdom reagerer på at olje- og energidepartementet har sittet som observatører i arbeidsgruppene, og at Einar Steensnæs er leder for et topplederforum som styrer Kon Kraft.

– Einar Steensnæs er blitt en robot som gjør det oljeselskapene ber ham om. Det er svært uheldig at olje- og energiministeren er leder for et forum som skal gi oljeindustrien bedre vilkår. Det er vanskelig å stole på Olje- og energidepartementet når det er så tette forbindelser mellom næringen og folk i departementet, sier Guro Hauge sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Einar Steensnæs er også tidligere i år blitt kritisert for å ha tette bånd til oljeindustrien.
Konsekvensutredningen for petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet som er ble lagt frem i sommer, har fått sterk kritikk fra miljøbevegelsen. Det er blitt kraftig kritisert at oljeselskapene har fått være med å styre prosessen helt fra starten, blant annet ved at selskapene har fått kommentere mandatet for utredningen.

– Vi vet ikke hva som har foregått mellom departementet og næringen, og derfor kan vi ikke føle oss sikre på at den utredningen som er lagt frem er utarbeidet på et objektivt faglig grunnlag. Det er vanskelig å ha tillit til det arbeidet som har foregått, når oljeselskapene har fått påvirke prosessen helt fra starten av, sier Christine Molland Karlsen, juridisk rådgiver i Bellona.