Nyheter

FrP er lovbrytere og bør miste statsstøtten

Publiseringsdato: 16. november, 2004

Fremskrittspartiet gikk etter Bellona og Natur og Ungdoms fredelige markering i Ølen 14.11. ut og krevde at de to organisasjonene mister statsstøtten. Følges denne logikken kan også FrP se langt etter sin statsstøtte.

PRESSEMELDING:

I august 2003 viste en smørblid Carl I. Hagen seg i en betalt reklame for Fremskrittspartiet på TV2. Dette til tross for at det i Lov om Kringkasting § 3-1 står at kringkastere ikke kan sende reklame for livssyn eller politiske budskap i fjernsyn. Dette gjelder også tekstfjernsyn.


Bellona og Natur og Ungdom mener det er uhørt at FrP på denne måten så arrogant bryter loven, og at partiet som en konsekvens av dette bør miste statsstøtten.


Når et politisk parti aktivt, og mot bedre vitende, går inn for å bryte loven må dette få konsekvenser. Når landets folkevalgte viser manglende respekt for det gjeldende lovverket, og i tillegg bruker en masse penger på aktivt bryte loven, er det naturlig at deres statsstøtte kuttes.


Regjeringen foreslo i oktober at de politiske partiene får 267,5 millioner kroner i støtte. Dette er 5,8 millioner mer enn i det salderte budsjettet for i år. Økningen kommer på grunn av nominasjonsstøtte som er knyttet til valgår.


Partifinansieringsutvalget, som skal vurdere spørsmål i tilknytning til finansiering av demokratiet og forbudet mot politisk reklame i Kringkastingsloven § 3-1 skal levere sin innstilling innen 1. desember 2004.


Bellona og Natur og Ungdom forventer at det i denne innstillingen avspeiler at finansiering av demokratiet ikke innbefatter finansiering av lovbrytere.


Mer informasjon:

Frederic Hauge, leder i Bellona: Tlf: 90 03 75 43

Ane Hansdatter Kismul, leder i Natur og Ungdom: Tlf 91 12 34 62