Nyheter

– Barentshavet ikke modent område

Publiseringsdato: 16. desember, 2005

Skrevet av: Guro Hauge

Denne uken offentliggjorde regjeringen tildelingen av utvinningstillatelser i modne områder i forbindelse med TFO-runden (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Regjeringen har ikke tildelt lisenser i Barentshavet. - Dette betyr at den rød-grønne regjeringen har omdefinert hva som ligger i begrepet modent området, ved at Barentshavet ikke er en del av tildelingen sier Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona.

Ingen nye tildelinger i Barentshavet nå
TFO er en ny måte å tildele områder på norsk sokkel som ble vedtatt i forbindelse med St. meld nr 38 (2001-2002). Den nye ordningen skulle gjelde områder på sokkelen som var modne. Målet var å gjøre godt kjente områder i Nordsjøen og Norskehavet lettere tilgjengelig for oljeselskapene. Til tross føringene fra Stortinget valgte den borgerlige regjeringen i 2004 å definere store deler av Barentshavet som modent område.

– Barentshavet er ikke et modent området, og den tidligere regjeringens tildelinger var i strid med føringene fra Stortinget. Vi er glade for at den nåværende regjeringen har gått tilbake på dette. Sårbare områder kan ikke være en del av en så lettvint tildelingsmåte, sier Unni Berge

Tvilsom tildelingsmåte
TFO er en tildelingsmåte som kommer i tillegg til de vanlige konsesjonsrundene på sokkelen. Forskjellen på en TFO-runde og en vanlig konsesjonsrunde er at behandlingen gjøres raskere. Tildelingsrunden handler om hvilke selskaper som skal få hvilke blokker, og ikke hvilke områder som skal utlyses eller ikke. Når et område først er blitt definert som modent, vil det alltid være en del av TFO-rundene og ikke de vanlige konsesjonsrundene. I de vanlige konsesjonsrundene er en større og bredere behandling av hvilke områder som utlyses og ikke.

I forbindelse med TFO-runden i 2004 bestemte Olje- og energidepartementet at areal som blir tilbakelevert fra selskapene automatisk vil være å anse som utlyst fra det tidspunktet de er tilbakelevert. – Dette betyr at forvaltningen av arealet på sokkelen kun blir redusert til en debatt om hvilke selskaper som skal få tildelt hvilke blokker. Det er avgjørende at norske myndigheter vurderer tilgangen på areal utfra hensynet til utslipp av klimagasser, siden petroleumssektoren står for nærmere 1/3 av CO2-utslippene i Norge. Det eneste som har vært en begrensende faktor på det norske utvinningstempoet har vært tilgangen på areal. Derfor er det svært uheldig med TFO runder som automatisk utlyser blokker på sokkelen, sier Berge.