Nyheter

Snøhvit-anmeldelse henlagt

Publiseringsdato: 12. september, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Bellonas anmeldelse av StatoilHydro etter sotutslippene ved Snøhvit-anlegget i Hammerfest i år er henlagt. Bellona er svært skuffet over Statens Forurensningstilsyn.

Bellona politianmeldte StatoilHydro 7. februar i år etter at selskapet gjennomførte en ulovlig oppstart av Snøhvit-anlegget i januar som førte til enorme ekstrautslipp av sot, PAH, NOX og NMVOC ved fakling.

Politihuset i Hammerfest bekrefter ovenfor Bellona at anmeldelsen er henlagt etter råd fra Statens Forurensningstilsyn (SFT), som mener at saken skal ordnes opp med såkalte ”administrative tiltak”.

– Dette er et skikkelig knefall for oljeindustrien. SFT gikk høyt ut i fjor og påpekte at utslippene var ulovlig, men følger ikke opp, sier Christine Karlsen, Bellonas avdelingsleder for forurensing og avfall.
[picture1] Ulovlig utslipp

Etter at Snøhvit-anlegget i Hammerfest hadde vært stengt siden 9. november i fjor, ble det startet opp igjen den 24. januar i år. Problemer ved anlegget førte til ekstra sotutslipp på grunn av fakling. SFT påpekte ovenfor StatoilHydro allerede i fjor at utslipp av PAH i sotutslippene ikke var dekket av den eksisterende utslippstillatelsen, og dermed utgjorde et ulovlig utslipp.

Forurensningstilsynet har tydeligvis gått tilbake på sine egne uttalelser og bidratt til at saken nå henlegges.

– Bellona er svært skuffet over at SFT bidrar til å uthule forurensningsloven på denne måten. StatoilHydro unngår nok en gang å bli stilt til ansvar for sine miljøskadelige lovbrudd, sier Karlsen.

Problematisk anlegg

Anlegget på Melkøya er laget for å motta og prosessere naturgass fra Snøhvit-feltet i Barentshavet. Anlegget skal være i full drift fra 2009.
En av årsakene til at utslippene ser ut til å bli langt større enn planlagt i den første fasen er at anlegget ikke greier å ta unna all den gassen som kommer inn.

Anlegget må kjøres på redusert kapasitet, men samtidig må gjennomstrømningen av gass i rørene være høy, minst 60 prosent av full kapasitet. Hvis det strømmer gjennom mindre gass kan det være farlig. Rørene kan eksplodere.

Fakling

Løsningen for Statoil ser dermed foreløpig ut til å være å brenne av, eller fakle, alle den ekstra gassen, noe som fører til store ekstrautslipp.