Nyheter

Kritikk etter gasslekkasje på Mongstad

Mongstad-anlegget.
(Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro)

Publiseringsdato: 17. november, 2010

Petroleumstilsynet offentliggjorde i dag sin granskingsrapport etter gasslekkasjen på Mongstad 12. september. Konklusjonen er at regelverket er brutt.

12. september i år lekket det ut 13,35 tonn gass fra en reaktor på Statoils raffineri på Mongstad. Petroleumstilsynet (Ptil) besluttet dagen etter lekkasjen å gjennomføre en granskning av hendelsen. De peker på to avvik der de mener det er brudd på regelverket.

Stort risikopotensial

Mangelfull kompetanse og mangelfull lagerstyring er avvikene rapporten beskriver. I tillegg fremhever rapporten at risikopotensialet var stort, fordi det er fyrte kjeler i nærheten av lekkasjestedet. Hadde vindretningen vært annerledes den septemberdagen, kunne gassen ha blitt antent, påpekes det i rapporten fra Ptil.

– Det er en alvorlig påpekning Ptil gjør her, og nok et eksempel på at Statoil ikke ser ut til å ta sikkerhet på alvor. Her bryter man igjen regelverk. Jeg ville nok tenkt meg om to ganger før jeg hadde takket ja til jobb på et av anleggene til Statoil, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Hyppige lekkasjer

Til nå i år har Mongstad opplevd en høy frekvens av gasslekkasjer, hele fem tilfeller de siste ni månedene.

Ett av disse tilfellene var en lekkasje på 300 kilo gass i mars. Også den gangen pekte Petroleumstilsynet på mangelfull risikoforståelse og kompetanse fra Statoils side. Noe som altså samsvarer med konklusjonene i dagens rapport.