Nyheter

-Ber Borten Moe redegjøre for Gassnova-turbulens

Foto: Andreas Kokkvoll Tveit/Bellona

Publiseringsdato: 22. november, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

-Olje- og energidepartementets ledelse har håndtert Gassnova-skandalen på en uholdbar måte. I forbindelse med avgangen til administrerende direktør Haugan er det naturlig å spørre seg om hva departementets ledelse har hatt tilgang til av informasjon. Bellona ber derfor olje- og energiministeren om å redegjøre for departementets vurderinger rundt siste ukers turbulens, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona mener det som har kommet frem de siste ukene er svært graverende.

– Måten statseide Gassnova har behandlet ansatte på er rett og slett sjokkerende. Når en ansatt har forsøkt å rydde opp, får vedkommende åpenbart sparken. Det ville vært oppsiktsvekkende dersom dette ikke førte til konsekvenser for ledelsen. Derfor kommer ikke avgangen til Haugan ikke overraskende på meg, sier Bellona-lederen, som har fulgt den turbulente tiden rundt selskapet med stor interesse.

-Det som har foregått er grovt uetisk og i verste fall har vi sett et alarmerende mislighold av fellesskapets midler, sier Hauge, som også stiller seg spørsmål om hva Gassnovas styre har hatt av informasjon, og hvordan styret har forvaltet informasjonen de har fått tilgang til.

Gjennom en rekke artikler er det avdekket brudd på både loven om offentlige anskaffelser og regler knyttet til habilitet. Gassnova har i utstrakt grad benyttet seg av innleide konsulenter, og i enkelte perioder har opptil 50% av de ansatte vært innleide som konsulenter. Selv viseadministrerende direktør Ole Rønning har ikke status som fast ansatt i selskapet, men leies inn via sitt eget konsulentselskap.

Bellona-lederen varsler om at miljøstiftelsen vil ha økt fokus på offentlig pengebruk knyttet til CO2-håndtering.

– Jeg sitter som viseformann i EUs teknologiplattform for CO2-fangst og lagring i Brussel. Her får jeg tilgang til internasjonale tall. Pengene som Norge har brukt på ulike utredninger om CO2-håndtering kunne vært brukt til å kjøre i gang et fullskalaanlegg for rensing her til lands. Den rødgrønne regjeringen kunne fått sin «månelanding», men i stedet brukes de offentlige midlene på en rekke utredninger. Pengene har blitt sluset ut til en liten gruppe med personer og selskaper som hittil har manglet enten evne og vilje til å levere svært viktig klimateknologi, avslutter Bellona-leder Frederic Hauge.

 

For mer informasjon kontakt Magnus Borgen tlf:97728476