Media

CCS karbonfangst Sleipner

Naturgass eller olje opp, CO2 ned. Nordsjøen har plass til CO2 fra hele Europa. Statoil har lagret CO2 på Sleipnerfeltet i over 20 år - for å drive ut mer salgbar gass.

CCS karbonfangst Sleipner

CCS karbonfangst Sleipner