Nyheter

Petroleumstilsynet bekrefter at Bellona hadde rett

PTILs rapport om brannen på Melkøya bekrefter det Bellona sa allerede i november 2020.
PTILs rapport om brannen på Melkøya bekrefter det Bellona sa allerede i november 2020.
Foto: Bjørn Egil Jakobsen/ Hammerfestingen.no

Publiseringsdato: 22. april, 2021

Skrevet av: Eivind Berstad

Bellonas avløringer om hendelsesforløp og brannårsak blir bekreftet i granskingsrapporten som Petroleumstilsynet publiserte i dag. Bellona-rapporten er lagt til grunn som kildemateriale i Petroleumstilsynets arbeid.

I november avslørte Bellona at storulykken på Hammerfest LNG var forårsaket av grov uaktsomhet og en stadig svekket sikkerhetskultur. Bellona konkluderte med at kostnadskutt, manglende vedlikehold, svekket risikoforståelse, kapasitet og kompetanse har gått ut over sikkerheten. Equinor anklager Bellona for å ikke ha tilstrekkelig grunnlag for konklusjonene.

Vi mener Bellona ikke har tilstrekkelig grunnlag til å konkludere på årsakssammenhengene på Melkøya-brannen, uttalte Equinors pressekontakt Eskil Eriksen til E24

Petroleumstilsynet (Ptil) publiserte i dag sin granskingsrapport av brannen, og konkluderer som Bellona:

  • Mangelfult vedlikehold av luftfilter
  • Flere tilfeller av oljelekkasjer på luftfilterene
  • Brannen startet i luftfilteret på turbinen
  • Brannberedskapen var utilstrekkelig for å slukke brannen
  • Equinors risikoanalyse er mangelfull

I Ptil-rapporten fremkommer det også at Bellonas avsløringer er lagt til grunn for Petroleumstilsynets gransking.

Bellona hevder kostnadskutt er årsaken til brannen, ved at skifte av luftfilter har gått fra å skje regelmessig, til å ikke være skiftet siden 2015. Fagforeningene støtter Bellonas konklusjon om at kostnadskutt har gått ut over sikkerheten.

Brannen på Melkøya i fjor var en alvorlig hendelse som i stor grad skyldes kostnadskutt, utsatt vedlikehold og en krevende bemanningssituasjon, sier forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim til DN.no.

Equinor fornekter denne sammenhengen.

– I dette tilfellet ser vi ikke noen sammenheng mellom kutt i vedlikehold og brannårsaken, sier konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor til E24.

Equinor hevder Bellona tar feil

Equinor mener Ptil-rapporten viser at Bellona tar feil.

Når det gjelder den direkte brannårsaken så var vi tidlig ute og sa at Frederic Hauge hadde feil, og det bekrefter jo Ptil-rapporten nå. Ut over det så har jeg ikke veldig lyst til å kommentere på hans påstander, sier konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor til E24.

Det er kritikkverdig at Irene Rummelhoff bruker Ptil-rapporten som middel til å si at Bellona tar feil når rapportene er til forveksling like hva angår mangelfullt vedlikehold av luftfilter, mange rapporterte oljelekkasjer på luftfilter,  selvantenning av et brennbart miljø, ustoppelig tilførsel av olje som holdt liv i brannen, utilstrekkelig brannberedskap og utilstrekkelig risikovurdering.

Petroleumstilsynet har ikke inkludert manglende etterstramming av flens i sin rapport, men Rummelhoff kan ikke si at det er feil av den grunn. Det betyr bare at Ptil ikke synes det er relevant, men det gjør Bellona.

Ptil skriver at selvantennelsen av filter skapte en brann som deretter ga brudd i et rør og en oljelekkasje som forsterket brannen. Bellona skriver at oljelekkasjen startet før selvantennelsen. Dette er noe man trolig aldri kommer til å få svar på, fordi bevismateriale har brent opp. Men det er uriktig av Equinor å si at Ptil-rapporten bekrefter at Bellona har tatt feil.

Bellona har mottatt informasjon som så langt som mulig er verifisert ved hjelp av flere uavhengige kilder eller kryssjekket med dokumentkilder. Bellona har konsultert med eksperter på fagfeltet og ingen har påpekt vesentlige feil i Bellonas rapport.