Media

Goliat-åpning Tord Lien og Hammerfest-ordfører

Olje- og energiminister Tord Lien åpner Goliat-plattformen 22.april 2016.

Goliat-åpning Tord Lien og Hammerfest-ordfører

Goliat-åpning Tord Lien og Hammerfest-ordfører