Media

Goliat-åpning Tord Lien og Hammerfest-ordfører

Daværende olje- og energiminister Tord Lien (Frp) under åpningen av Goliat i april 2016.

Goliat-åpning Tord Lien og Hammerfest-ordfører

Goliat-åpning Tord Lien og Hammerfest-ordfører