Media

Goliat klargjøres for produksjon i Barentshavet

Goliat klargjøres for produksjon i Barentshavet

Goliat klargjøres for produksjon i Barentshavet