Media

goliat_illustration

Goliat er en halvt nedsenkbar plattform med åtte såkalte undervannsrammer som kan kobles til i alt 32 brønner.

goliat_illustration

goliat_illustration