Nyheter

Alger i luften

(foto: Annicken Vargel/Bellona)

Publiseringsdato: 10. desember, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

- De siste 18 månedene har luftfartsindustrien hatt fem prøveturer med biodrivstoff, sa Paul Steele i ATAG under seminaret om alger i Bellona Room i dag.

I løpet av 2009 har alger fått et boost av oppmerksomhet, store overskrifter og penger. Hva er mulighetene: Kan alger være den sterkt ettertraktede kilden til mat, dyrefôr og drivstoff? Dette var utgangspunktet for dagens seminar ”Algea – a new tool in the fight against global warming?”

Næring med ambisjoner

Blant deltagerne var Paul Steele fra Air Transport Action Group, en koalisjon innen luftfartsnæringen som jobber med med klimavennlige løsninger for industrien. Han fortelte at mye har skjedd de siste 18 månedene innen utprøving av mer miljøvennlige løsninger.

– Men bruk av biomasse har også mange utfordringer. Blant annet oppskalering av produksjon, utvikling av teknologi, sikring av bærekraftighet og at kvalitet og levering holder et jevnt høyt nivå, sa Steele.

Kostnadene på bruk av biomasse er foreløpig høye, men man regner med at den vil synke drastisk ved oppskalering.

– Og det kan skje raskt, sa Steele.

Før Steele snakket Jonathan Trent fra NASA/ University of California), og han fortalte hvor effektivt alger kan være til dette formålet.

– Man man måtte ha plantet soya over hele Europa for å dekke luftfartsindustriens behov for drivstoff. Til sammenligning holder det å dyrke alger på et område like stort som Belgia, for å dekke samme formål, sa Trent.

Karbonnøytral vekst

I dag står luftfartsindustrien for 2 prosent av verdens CO2-utslipp, og tallet vil øke hvis dagens utvikling fortsetter uten at det settes inn tiltak for effektivisering og alternative drivstoff. Men bransjen har ambisjoner.

– Vår organisasjons mål er at bransjen skal ha en karbonnøytral vekst fra 2020, og i 2050 redusere utslippene med 50 prosent fra 2005-nivå, sa Steele.

Øvrige deltagere var Joakim Hauge (Bellona), og Ole Jacob Broch (SINTEF).

bodytextimage_alge-1..JPG Photo: (foto: Annicken Vargel/Bellona)