Nyheter

Bellonas nye taxirapport viser at el-taxi i Oslo er mulig

© Maya Vedeld

Publiseringsdato: 9. desember, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

- Dagens teknologi gjør at utslippsfri drift allerede er mulig for store deler av drosjesegmentet i Oslo, konstaterte Bellona-leder Frederic Hauge under dagens rapportlansering. Arrangementet startet med lading av Oslos første Tesla-taxi på splitter nye hurtigladere i garasjen ved Bellonahuset.

Bellona lanserte i dag sin taxirapport, som viser hva som må til for å gjøre drosjenæringen utslippsfri. På bakgrunn av kjøremønster og annen informasjon fra 1000 taxier i drift for Oslo Taxi er det viktigste spørsmålet besvart: Det er mulig.

– Et av de viktigste grepene som må gjøres er mer aktiv flåtestyring fra sentralene. Dette vil kunne redusere miljøbelastningen fra næringen ved at tomkjøringsandelen reduseres, uten at dette går på bekostning av tjenestene til publikum eller inntjeningen til sjåførene totalt sett, sa Martin Hviid Nielsen, Bellonas transportrådgiver og en av rapportforfatterne.

– Bellona mener også at et krav direkte til løyvehavere om at alle biler skal være nullutslippsbiler innenfor en gitt tidsramme vil være det mest effektive myndighetstiltaket for å fase inn elbiler i Oslos drosjenæring, fortsatte han.

Til stede under arrangementet var blant annet byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby. Hun roset Bellona for rapporten og understreket hvor stor rolle denne vil spille i det forestående arbeidet med miljø- og fremtidsrettet samferdselspolitikk.

– Vi trenger å vite hva som konkret kreves av oss for å nå målene om reduserte utslipp og det er nettopp det denne rapporten gir. – Blant annet er debatten rundt bruk av kollektivfelt i aller høyeste grad aktuell og løsninger som at kun el-drevne drosjer får tilgang, slik Bellona foreslår i rapporten, synes jeg absolutt bør vurderes, sa Melby.

I rapporten oppfordrer Bellona Oslos Bystyre til å være proaktive når det gjelder tilpasningstiltak som kan redusere løyvehaveres oppfattede barrierer mot elbiler i praktisk drosjedrift. – Oslo Kommune kan spille en helt sentral rolle i å fremme en omstilling til elbiler i drosjenæringen i Oslo, ved å sikre offentlig støtte til ladeinfrastruktur spesielt tilrettelagt for taxinæringen, konstaterte Bellonas energirådgiver og medforfatter av rapporten, Runa Haug Khoury.

Feiret 10 000 kilometer med Tesla-taxi

Et avgjørende aspekt for å oppnå en utslippsfri drosjenæring er at sjåførene og drosjeeierne selv ser at det er mulig. Oslos første Tesla-taxisjåfør, Trond Gustav Sømme i Oslo Taxi, var til stede under dagens lansering for å fortelle om sine første tre måneder i drift.

– Jeg feirer i dag 10 000 kjørte kilometer med Tesla-taxien og kan melde om stor suksess, annonserte Sømme storfornøyd. – Jeg har fått massevis av henvendelser av folk som vil teste ut taxien, ingen har hittil hatt negative ting å si. Selv om jeg står bakerst i køen av taxier opplever jeg å bli valgt, folk vil ha el-taxi, fortsatte Tesla-Trond, som han nå går under, entusiastisk.

Han etterlyste likevel større investering i infrastruktur, for å sikre stabil og forutsigbar drift. – Jeg har av og til måttet sitte og fryse i bilen i en times tid mens bilen lader, særlig med min første el-taxi, en Nissan Leaf. – Det er viktig at myndighetene jobber med å få på plass infrastrukturen som skal til for at vi sjåfører skal kunne velge el fremfor fossilt, slo Tesla-Trond fast.

Infrastruktur tilpasset kjøremønster

I Bellonas rapport er nettopp infrastruktur et avgjørende punkt. Gjennom analyser av taxienes kjøremønster har man kunnet trekke slutninger om hvor det vil være hensiktsmessig å sette opp ladestasjoner, fortrinnsvis hurtigladere og såkalt semihurtigladere.

– Et viktig utgangspunkt for rapporten var å utforske hypotesen om Oslos Ring 3 som et geografisk avgrenset markedssegment særlig godt egnet for elbildrift, fortalte Martin Hviid Nielsen. – Statistikk på kjøremønster fra Oslo Taxi viser at 40 % av denne sentralens turer i sin helhet foregår innenfor Ring 3 og med lav gjennomsnittlig kjørelengde per tur, noe som bekrefter potensialet i Ring 3 som et selvstendig markedssegment, konkluderte han, men la vekt på at en slik avgrensning forutsetter at sentralene selv legger til rette for det:

– Eksempelvis vil en videreutvikling av dagens bestillingsløsning gjennom mobilapp kunne muliggjøre bestilling av turer innenfor en eventuelt avgrenset elbilsone, kundevalg spesifikt av elbil til drosje, samt prioritet for elbiler innenfor Ring 3-området, sa Hviid Nielsen.

– Tesla Model S er imidlertid ikke bundet av en slik geografisk avgrensning, da den går opptil 50 mil på en lading. Men det har vært viktig for oss å se på de modellene som er tilgjengelig i dag og der vil flere av modellene passe rett inn i Ring 3-segmentet, forklarte Hviid Nielsen.

Rapporten er finansiert av Transnova og utarbeidet på bakgrunn av informasjon fra Oslo Taxi.

 

Se bilder fra arrangementet her (Facebook).