Nyheter

Likt landstrøm-utstyr overalt

Color Line bruker allerede landstrøm når de ligger til kai i Oslo.
Foto: Andreas Mathismoen/Bellona

Publiseringsdato: 9. mai, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

En felles teknisk standard for landstrøm er nå godkjent hos alle de nasjonale speilkomiteene. – Dette vil spare havner i tettbygde strøk for utslipp og støy for all fremtid, samtidig som det vil fungere som et klimatiltak som monner, sier Sigurd Enge, marin rådgiver i Bellona.

Alle som har reist litt rundt i verden, vet hvor vanskelig det kan være hvis kontakten på den elektriske dingsen man absolutt trenger ikke passer inn i el-uttaket i veggen. Løsningen kan være å frakte med seg en adapter, men for store skip som skal hente strøm fra land er dimensjonene så svære at det ikke ville nyttet.

bodytextimage_int-landstrom-com.jpg Photo: Foto: Andreas Mathismoen

Derfor har den internasjonale landstrømkomiteen kommet fram til en teknisk standard for utstyr på land og om bord, slik at skipene kan seile fra havn til havn og få tilgang til strøm fra land som i et framtidig nullutslippsamfunn vil være fornybar.

Frisk luft og redusert klimautslipp

Landstrøm vil gjøre underverker for lokal luftkvalitet i havnemiljøene, som oftest har en sentral beliggenhet i byene. Det vil erstatte ineffektiv, forurensende fossil energi som båtenes hjelpemotorer motorer i de fleste tilfeller går på ved landligge i dag – for å skape strøm til nødvendige apparater om bord.

I tillegg vil landstrøm være et klimatiltak som monner. CO2-reduksjonspotensialet ved landstrøm i Norge er i Klimakur-rapporten beregnet til 154 500 tonn pr. år i 2020 og 198 100 tonn pr. år i 2030. Det tilsvarer utslippet fra ca. 88 000 – 113000 biler i året.

Viktig barriere overvunnet

– Dette er virkelig noe å glede seg over, sier fagrådgiver på marin forvaltning i Bellona, Sigurd Enge. – En stor barriere i arbeidet med å fremme landstrøm for store skip er nå fjernet. Nå kan jobben begynne! Alle som har snakket varmt om landstrøm, har nå muligheten til å sette ordene om til handling. Det er bare for redere og havnemyndigheter å begynne investeringene.

– De som er raskt ute med å tilpasse seg, bør tilgodeses med lavere avgifter i havnene og slik få et godt konkurransefortrinn! sier Sigurd Enge til sist.

Kontaktpersoner for pressen:

Rådgiver marin forvaltning  Sigurd Enge, sigurd@bellona.no, 970 87 533

Kommunikasjonsrådgiver Ruth Lothe, ruth@bellona.no, 905 11 493