Media

Oslo Havns nye elektriske søppelryddingsbåt «Pelikan II» vil bli dyr i drift uten rimelig landstrøm.

Oslo Havns nye elektriske søppelryddingsbåt «Pelikan II» vil bli dyr i drift uten rimelig landstrøm.

Oslo Havns nye elektriske søppelryddingsbåt «Pelikan II» vil bli dyr i drift uten rimelig landstrøm.

Oslo Havns nye elektriske søppelryddingsbåt «Pelikan II» vil bli dyr i drift uten rimelig landstrøm.