Nyheter

– Regjeringen må avvise Goliat-søknad

<small><i>Goliatfeltet ligger på Tromsøflaket, 85 km nordvest for Hammerfest.</i></small>

Publiseringsdato: 18. februar, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Eni Norge har i dag levert inn søknad til myndighetene om å få utvinne oljefunnet Goliat i Barentshavet. – Oljeutbyggingen må avvises av regjeringen, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Bellona frykter at en utvinning av oljefeltet Goliat blir en miljøskandale, og krever at oljeutbyggingen, som skal finne sted i et veldig sårbart område, ikke må godkjennes av regjeringen.

Onsdag leverte Eni Norge sin utvinningssøknad til Olje- og energidepartementet.
Oljefunnet Goliat kan bli det første oljefeltet i Barentshavet.

Bellona har lenge jobbet mot Goliat fordi funnet befinner seg i et veldig sårbart og kystnært område, og fordi Bellona frykter for økte klimagassutslipp.

Manglende hensyn til fiskeri og klima

Bellona har tidligere kritisert utbyggingsplanene, blant annet fordi oljeselskapet som eier lisensen, Eni Norge, ikke har tatt nok hensyn til verken oljevernberedskap eller hensyn til fiskeriene.

I en høringsuttalelse påpeker Bellona at Eni ikke har sett skikkelig på oljevern og hensyn til fiskeriene. Havforskningsinstituttet, Kystverket og Finnmark Fylkeskommune støtter opp om denne kritikken. Bellona at disse kunnskapshullene blir tettet før regjeringen kan behandle søknaden om å utvinne olje fra Goliat.

Krever ren kraft fra land

Eni Norges planer innebærer at det skal stå en gassturbin på plattformen for å forsyne produksjonen med kraft. Dette vil føre til en økning i Norges klimagassutslipp.

– Det bør være umulig for regjeringen å godkjenne et nytt oljeutvinngsprosjekt som ikke bruker utelukkende ren kraft fra land. Dette vil være stikk i strid med Norges ambisjoner om å være et foregangsland på miljø, sier Elisabeth Sæther.

Før sommeren

Oljeselskapet Eni Norge ønsker en offshoreinstallasjon på Goliat-feltet. Utbyggingen er ventet å koste 27 milliarder kroner.

Feltet ligger 53 kilometer fra kysten, mellom Sørøya i Vest-Finnmark og Snøhvitfeltet, og anslås å inneholde 250 millioner fat olje. Forventet levetid for Goliat-feltet er 15-20 år, ifølge Eni Norge, såfremt det ikke blir gjort ytterligere funn som kan knyttes til installasjonene.

Eni Norge legger opp til at søknaden skal være ferdigbehandlet og godkjent av Stortinget før sommeren.

For presse: kontaktpersoner i denne saken:
Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona: 97 52 27 54
eller Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67