Media

1984

Natur og Ungdom m/Frederic Hauge i spissen okkuperer miljøvernminister Sissel Rønbecks kontor, i protest mot Titanias dumping av avfall i Jøssingfjorden, 1984.

Natur og Ungdom m/Frederic Hauge i spissen okkuperer miljøvernminister Sissel Rønbecks kontor, i protest mot Titanias dumping av avfall i Jøssingfjorden, 1984.