Media

Bellona-aksjon hvor Frederic Hauge bryter seg inn på anlegget til Hydro på Herøya i 1998.

Bellona-aksjon hvor Frederic Hauge bryter seg inn på anlegget til Hydro på Herøya i 1998.

Bellona-aksjon hvor Frederic Hauge bryter seg inn på anlegget til Hydro på Herøya i 1998.

Bellona-aksjon hvor Frederic Hauge bryter seg inn på anlegget til Hydro på Herøya i 1998.