Media

Russisk militærfly og -fartøy overvåker og arresterer Bellona under aksjonen mot atomprøvesprenging i 1990.

Russisk militærfly og -fartøy overvåker og arresterer Bellona under aksjonen mot atomprøvesprenging i 1990.

Russisk militærfly og -fartøy overvåker og arresterer Bellona under aksjonen mot atomprøvesprenging i 1990.

Russisk militærfly og -fartøy overvåker og arresterer Bellona under aksjonen mot atomprøvesprenging i 1990.