Media

1995: Bellona aksjonerer mot Enare oppdrettsanlegg i Finland som er gyroparasittinfisert , og hvor vannet fra anlegget renner ut i Tana-vassdraget.

1995: Bellona aksjonerer mot Enare oppdrettsanlegg i Finland som er gyroparasittinfisert , og hvor vannet fra anlegget renner ut i Tana-vassdraget.

1995: Bellona aksjonerer mot Enare oppdrettsanlegg i Finland som er gyroparasittinfisert , og hvor vannet fra anlegget renner ut i Tana-vassdraget.

1995: Bellona aksjonerer mot Enare oppdrettsanlegg i Finland som er gyroparasittinfisert , og hvor vannet fra anlegget renner ut i Tana-vassdraget.