Media

Bellona aksjonerer mot og erklærer Romeriksporten, som skulle være hovedflyplassens miljøalibi og NSBs flaggskip, for norgeshistoriens største miljøkrimsak.

Bellona aksjonerer mot og erklærer Romeriksporten, som skulle være hovedflyplassens miljøalibi og NSBs flaggskip, for norgeshistoriens største miljøkrimsak.

Bellona aksjonerer mot og erklærer Romeriksporten, som skulle være hovedflyplassens miljøalibi og NSBs flaggskip, for norgeshistoriens største miljøkrimsak.

Bellona aksjonerer mot og erklærer Romeriksporten, som skulle være hovedflyplassens miljøalibi og NSBs flaggskip, for norgeshistoriens største miljøkrimsak.