Media

Bellona holdt CO2-rensing seminar for oljebransjen i Stavanger under ONS 2006 for fullsatt sal. Og presenterte den norske bilen Fyk. Bilen kjører på en blanding av naturgass og hydrogen, i en Ferrari forbrenningsmotor.

Bellona holdt CO2-rensing seminar for oljebransjen i Stavanger under ONS 2006 for fullsatt sal. Og presenterte den norske bilen Fyk. Bilen kjører på en blanding av naturgass og hydrogen, i en Ferrari forbrenningsmotor.

Bellona holdt CO2-rensing seminar for oljebransjen i Stavanger under ONS 2006 for fullsatt sal. Og presenterte den norske bilen Fyk. Bilen kjører på en blanding av naturgass og hydrogen, i en Ferrari forbrenningsmotor.

Bellona holdt CO2-rensing seminar for oljebransjen i Stavanger under ONS 2006 for fullsatt sal. Og presenterte den norske bilen Fyk. Bilen kjører på en blanding av naturgass og hydrogen, i en Ferrari forbrenningsmotor.