Media

2012: Lepse, klimameldingen, SFP og Yavlinsky.

2012: Lepse, klimameldingen, SFP og Yavlinsky.

2012: Lepse, klimameldingen, SFP og Yavlinsky.

2012: Lepse, klimameldingen, SFP og Yavlinsky.