Media

2016 Klemtetsrud Frederic og Tord Lien

Frederic Hauge med olje- og energiminister Tord Lien på omvisning på Klemtesrud avfallsanlegg.

Frederic Hauge med olje- og energiminister Tord Lien på omvisning på Klemtesrud avfallsanlegg.

Frederic Hauge med olje- og energiminister Tord Lien på omvisning på Klemtesrud avfallsanlegg.