Media

Nikitin ble arrestert av KGB i 1996. Den absurde prosessen mot Nikitin varte i nesten fem år og var på basert på hemmelige dekreter med tilbakevirkende kraft.

Nikitin ble arrestert av KGB i 1996. Den absurde prosessen mot Nikitin varte i nesten fem år og var på basert på hemmelige dekreter med tilbakevirkende kraft.

Nikitin ble arrestert av KGB i 1996. Den absurde prosessen mot Nikitin varte i nesten fem år og var på basert på hemmelige dekreter med tilbakevirkende kraft.

Nikitin ble arrestert av KGB i 1996. Den absurde prosessen mot Nikitin varte i nesten fem år og var på basert på hemmelige dekreter med tilbakevirkende kraft.