Person

Andreas Steenbuch Mathismoen

Andreas Steenbuch Mathismoen kom til Bellona høsten 2009 som journaliststudent, han hadde sin praksistid hos Bellona. Andreas studerte journalistikk på Norges Kreative Fagskole i Oslo. Før han kom til Bellona, jobbet han som selvstendig næringsdrivende og freelance journalist. I Bellona jobber han med Bellonas miljøpatrulje