Person

Anne Lise Leonczek

Anne Lise Leonczek har en doktorgrad i marin økologi fra City University of Hong Kong. Hun har tidligere jobbet med prosjekter knyttet til effekter av trålfiske på havbunnen, biodiversitet og kartlegging av bunnhabitater. I Bellona jobber hun for bedre løsninger innenfor havbruk og spørsmål knyttet til biomasse fra alger.