Person

Bjørn Utgård

Bjørn Utgård er sivilingeniør fra NTNU med spesialisering innen ny teknologi for CO2-fangst. Han har siden studert energi- og klimapolitikk ved Kyoto University og Makerere University, og innovasjon ved Universitetet i Oslo. Han har vært arbeidende medlem av NTNUs styre, og har jobbet som rådgiver i Det Norske Veritas. I Bellona jobber han i energiavdelingen med teknologi, samt klima- og industripolitikk.