Person

Elisabeth Sæther

Elisabeth Sæther har bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Før hun kom til Bellona satt hun tre år i Natur og Ungdoms Sentralstyre. I Bellona jobber hun spesielt med spørsmål knyttet til oljeindustrien og nordområdene.