Person

Erlend Fjøsna

Erlend Fjøsna er utdannet elektroingeniør. Han har hele sitt tidligere yrkesliv jobbet med teknologi, ledelse og forretningsutvikling, hovedsakelig innenfor prosess- og energiløsninger. Til Bellona kom han fra FMC Technologies hvor han var sentral i utviklingen av en ny generasjon havbunnsteknologi (subsea). I Bellona arbeider han med innovasjon, og anvendelse av miljøteknologi og -løsninger.