Person

Heidi Johansen

Heidi Johansen startet som lederassistent i Bellona i august 2012. Hun kom da fra Utenriksdepartementet hvor hun etter aspirantkurset jobbet i fem år ved norske utenriksstasjoner i Sudan, Sør-Sudan og Egypt. Hun har mastergrad i Fred- og konfliktstudier ved Universitetet i Tromsø, og mellomfag i filosofi og psykologi. Heidi har en variert arbeidserfaring, og har tidligere arbeidet blant annet som journalist, miljøarbeider i psykiatrien, forskningsassistent og dykkerinstruktør.