Person

Jack Herheim

Jack Herheim har utdanning fra Handelshøyskolen BI, og erfaring fra både Leger Uten Grenser og som styrmann og mannskap på ulike skip. I Bellona jobber han som rådgiver innen bærekraftig utvikling med fokus på fornybar energi, klimaendringer, bioenergi og i Bellonas Miljøpatrulje.