Person

Janne Stene

Janne Stene har bakgrunn som siviløkonom fra NHH og har også ett år med midtøstenstudier fra det amerikanske universitetet i Beirut. Hun har lang fartstid fra det offentlige, hvor hun jobbet flere år i Finansdepartementet og senere i Nærings- og handelsdepartementet. Janne kom til Bellona fra Paris hvor hun har bodd og jobbet de siste årene sist som selvstendig næringsdrivende og tidligere for OECD. I Bellona jobber hun med klima, renere energi og energieffektivisering.