Person

Karl Kristensen

Karl Kristensen er utdannet cand. scient. med hovedfag i biokjemi fra Universitetet i Bergen, og har i tillegg grunnfag i blant annet psykologi og historie. Han har flere års erfaring fra arbeid med ytre miljø og miljøstyring som konsulent for næringsliv og offentlig virksomhet. Karl kommer til Bellona fra Stavanger offshore tekniske skole hvor han blant annet underviste i hms- og petroleumsfag. I Bellona er petroleum og avfall
hans spesialfelt.