Person

Keith Whiriskey

Keith Whiriskey
Keith Whiriskey
Daniel Sannum Lauten

Keith Whiriskey har siden 2011 bidratt til Bellonas arbeid som spesialist på karbonfangst og –lagring, hvor hans ansvarsområder har inkludert utvikling av karbonfangst og –lagring i energi og industri samt som ledende forfatter av Bellonas publikasjoner på området. Keith har en mastergrad i CCS (Carbon Capture and Storage – CO2-fangst og -lagring) fra Universitetet i Edinburgh og en mastergrad i geologi fra National University of Ireland. Keith har bidratt til en rekke prosjekter, inkludert teknologisk og økonomisk modellering av CCS-utrulling i Romania, Ungarn og Ukraina, vurdering av teknologier for CO2-fangst, utredning av CO2-lagring, fremdrift av økt oljeutvinning i Nordsjøen, samt politiske og økonomiske virkemidler for utrulling av karbonfangst og –lagring.