Person

Konrad Pütz

Konrad Pûtz er utdannet marineingeniør fra Sjøkrigsskolen og cand. agric. i miljø-økonomi fra Landbrukshøyskolen på Ås. I tillegg har han studert konfliktløsning og menneskerettigheter ved Gøteborgs Universitet. Før han begynte i Bellona jobbet flere år som maskinsjef og med teknisk support, som logistiker og prosjektleder i felt for Leger Uten Grenser og som forsker ved Transportøkonomisk Institutt. Som avdelingsleder for energi og klima koordinerer han Bellonas arbeid med energi- og klimapolitikk.